2019. október 16., szerda

Hogyan indítsam el Instagram fiókomat. Instagram tippek szállásoknak, éttermeknek - BeMyGuest videó

Instagram a turizmusban egy nagyon fontos platform. Az alapbeállításokról beszélgettem Duchai Mártival és Soponyai Zsolttal.

Különböző beállítással kapcsolatos tippeket és trükköket mutatunk be neked ebben a videóban ahhoz, hogy biztos alapokon álljon az Instagram fiókod már az kezdetektől.

A profil létrehozását mutatjuk meg, beszéljük át. Ha csak frissítenéd a profilod, akkor is ajánlott, hogy nézd meg ezt az adást. Csupa-csupa izgalmas és igen fontos kérdésre adjuk meg nektek a választ azok alapján, amit az Instán belül ki tudtok majd aknázni legyél szállás, vagy étterem.

Átbeszélt Instagram profil pontok

  • Profilkép
  • Bio
  • Link
  • Story kiemelés
  • Első posztok

A videó nyomán nézd végig a fiókodat és segíteni fog a beszélgetés, hogy rendbetedd azt.

2019. október 10., csütörtök

Szállodai kamerák üzemeltetési problémái

Egy vendégcikkel szeretném felhívni a figyelmeteket a kamerarendszerek jogi hátterére. Úgy gondolom, hogy minden tulajdonost érint a kérdés, amit szépen körbejár  Kálló Tamás, a kamerarendszerek szakértője.

Szinte minden szálloda tulajdonosa gondolja úgy, hogy vagyonának védelme érdekében szükséges elektronikus megfigyelőrendszer telepítése. Digitális kamerarendszer üzemeltetésénél nagyon sok jogszabálynak kell eleget tenni ahhoz, hogy a törvényeknek megfelelően járjunk el. Az adatvédelmi jogszabályok betartása, adatkezelési tájékoztató készítése kötelező mindenhol, ahol személyes adatokat kezelnek. Ezért a vállalkozások jól felfogott érdeke is indokolja, hogy tisztában legyen a törvényes működés feltételeiről.
  • Ön is tárol adatokat a vendégekről?
  • Betartja Ön az adatkezelési szabályokat?
  • Rendelkezik Ön adatvédelmi nyilatkozattal?

Ha a fenti kérdésekre mind IGEN a válasz, Ön a legnagyobb biztonságban van. Ha viszont nincs megnyugtató válasz, érdemes tudni a következőket.

 

A kamerák megfelelő elhelyezése

Sajnos a legtöbb vagyonvédelmi telepítő cég nincs tisztában az adatvédelmi előírásokkal, ezért nem is mondják el a megrendelőknek, hogy mivel jár a kamerarendszer működtetése, és az ezzel kapcsolatos jogi előírások betartása. A szállodákban alkalmazott kamerarendszerek működése igen speciális, hiszen nem csak a vendégek diszkrét megfigyelése kényes feladat, de a dolgozók munkavégzése közbeni ellenőrzése is sokszor problémát okoz, a rosszul beállított vagy rossz helyre tett kameráknak köszönhetően. A GDPR kitér a célhoz kötöttség elvének hangsúlyozására, miszerint a kamera látószöge kizárólag a céljával összhangban álló területre fókuszálhat, valamint nem alkalmazható a megfigyelőrendszer közterület megfigyelésére.

 

A megváltozott jogalap

Szomorú, de sok szállodában ideje múlt tájékoztatókkal találkozom, pedig már a tavalyi GDPR életbelépésével megváltozott a kamera rendszer üzemeltetésének jogalapja. Az addig alkalmazott önkéntes hozzájárulást felváltotta az adatkezelő jogos érdeke, mint jogalap, mert a kamerarendszer üzemeltetésének célja a vagyonvédelem, így a szállodának jogos érdeke fűződik a vagyona megóvásához. A jogszabály előírásainak megfelelően szükséges az érdekmérlegelési teszt elvégzése, amelynek eredményéről tájékoztatnia kell az érintetteket és kérésre az érintettek vagy a NAIH rendelkezésére kell bocsátania a teszt eredményét.

Az érdekmérlegelési teszt egy több lépésből álló módszer, amely során az érintett személyes adatok védelméhez fűződő jogait ütköztetik az adatkezelő adatkezeléshez fűződő jogi és üzleti érdekeivel és céljaival. Az adatkezelés kizárólag abban az esetben lesz jogszerű, amennyiben az adatkezeléshez fűződő érdek erősebb, mint a személyes adatok védelméhez fűződő alapvető jog.

 

Tájékoztatás


Szállodák esetben sokszor tapasztalom, hogy semmilyen tájékoztatás nem áll rendelkezésre a kamerarendszer működéséről. Pedig különösen fontos lenne a vendégek tájékoztatása érdekében, bizalmat adva azzal, hogy a személyes adataikat megfelelően kezelik. Ez a tájékoztatás elegendő lehet egy jól láthatóan kihelyezett táblával is, melyen szerepel a kamerával őrzött terület felirat, ás az üzemeltető személye, elérhetősége, valamint tájékoztatás az adatkezelés körülményeiről.

A dolgozókat is tájékoztatni kell a megfigyelésről, és hozzájárulásukat írásban érdemes rögzíteni, az esetleges jogi perek elkerülése érdekében. A tájékoztatásban többek között szerepelnie kell, hogy milyen célból telepítik a kamerákat és hová irányulnak, illetve jogaik érvényesítéséről.

 

Felvételek felhasználása és nyilvántartása

A jogos érdek jogalap a felvételek megőrzési idejét már nem szabályozza, ellentétben a korábban hatályos vagyonvédelmi törvény szigorú határidőket állapított meg, amelyeket a NAIH gyakorlata szerint azoknak az adatkezelőknek is alkalmazniuk kell, akik nem esnek ezen jogszabály hatálya alá. A főszabály 3 munkanapot írt elő, speciális esetekben pedig 30 vagy 60 napig lehetett megőrizni a kép- és hangfelvételeket.

Az érdekmérlegelési teszt elvégzésekor tehát megfelelő indok esetén bármilyen határidő megállapítható, adatkezelő belátására van bízva, de a gyakorlat jelenleg nem tér el a régi 3 nap rögzítési időtől, a NAIH ennek megváltoztatását csak valóban megindokolt esetekben engedélyezi. 

A felvételen szereplő személy kérheti az elektronikus megfigyelőrendszerrel róla készült felvételekről másolat készítését. Ezt írásos formában kell kérnie, és egy évben csak egyszer teheti ingyenesen. Ez azért különösen fontos, mert a szállodai vendégeinek joga van belenézni a róla készült felvételekbe. Sajnos a legtöbb szállodában elutasítják az ilyen kéréseket, súlyos bírságot kockáztatva.

Felvételeket felhasználni, továbbítani csak szabálysértési- vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé lehet. A továbbítást követően amennyiben egyéb tartási igény nem jelentkezik a felvételeket 30 napot követően visszaállíthatatlan módon meg kell semmisíteni.

A cikk szerzője: 
Kálló Tamás
MNS Védelem Kft.

Értékelés